مهارت ها

 • 10Algorithms
 • 10Object Oriented Programming
 • 10Security
 • 10C Sharp
 • 10JavaScript
 • 10HTML
 • 10CSS
 • 10Bootstrap
 • 10jQuery
 • 10AJAX
 • 10WPF
 • 10MVVM
 • 10ASP.NET MVC
 • 10ADO.NET
 • 10LINQ
 • 10Entity Framework
 • 10Database Analyze
 • 10SQL Server
 • 10SQLite
 • 10XML, JSON
 • 10Stimul Report

تحصیلات

دوره محل تحصیل بازه زمانی
کارشناسی کامپیوتر / برنامه نویسی وبدانشگاه علمی کاربردی (واحد گسترش انفورماتیک)۱۳۹۳ – ۱۳۹۵
کاردانی کامپیوتر / نرم افزاردانشگاه آزاد (واحد تهران شرق)۱۳۹۰ – ۱۳۹۲
ASP.NET MVC 5.0 مقدماتیتهران، آموزشگاه برنامه نویس۹۲/۰۹ – ۹۲/۱۰
پایگاه داده SQL Serverتهران، جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی شریف)۸۷/۰۸ – ۸۷/۱۱
زبان برنامه نویسی #Cتهران، جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی شریف)۸۷/۰۸ – ۸۷/۱۰

سوابق کاری

همکاری سمت بازه زمانی
شرکت سیگنال هوشمند (کیمیا سیستم)برنامه نویس۱۳۹۳
شرکت فناوری و اطلاعات کامور اندیشان دانش (کـاد)برنامه نویس (به صورت دورکاری)۱۳۹۰ - ۱۳۹۲

اندازه‌گیری درصد پیشرفت یك پروژه برنامه نویسی با شمارش تعداد سطرهای كد آن همانند اندازه گیری درصد پیشرفت ساخت یك هواپیما از طریق وزن كردن آن است! (بیل گیتس)